• Kabar

  04 Oktober 2018

  Sajak Tepang Taun kanggo Aa ti Si Cinta  Wilujeng tepang taun, A Emil sayang ...

  mugi panceg weweg ngadeg
  inspiratif kukuh pengkuh
  dipikahéman sadaya
  kénging asih balaréa

  teuneung ludeung nyorang jalan
  dina teu kendat bajoang
  kanggo ieu kulawarga
  pikeun bangsa tur nagara

  mugia dina luméngkah
  ditangtayungan Mantenna
  taya anu sia-sia
  kénging hasil paripurna

  barokalloh fi umrika
  love you full as always téa
  ogé moal hilap nyebat:
  salam sixpack salawasna!

  Apresiasi

  Inspirasi

  Media